Miljøprofil for Grundig Renhold ASVi skal ivareta et godt miljø for våre ansatte, hos våre kunder og for det ytre miljø.
Vi skal forebygge skader og sykdom for de ansatte. Dette søkes oppnådd ved riktig bruk av kjemikalier og utstyr/maskiner, ved bruk av nødvendig verneutstyr og ved god informasjon og opplæring.
Våre kunder skal få renhold utført av renholdere som får opplæring i å være miljøbevisst. Dette vil fører til redusert bruk av kjemikalier, redusert bruk av plastposer og valg av riktige metoder.
Vi samarbeider med kunden om riktig kildesortering/fjerning av søppel.
Vi bruker miljøgodkjente kjemikalier, vanligvis Svanemerket, så sant det er mulig. Dette gjelder også annen rekvisita som leveres, for eksempel papirvarer.
Vi handler hos miljøsertifiserte leverandører.
Vi bruker støvsugere med hepa-filter og minst mulig støy.
Vi velger utstyr som er det beste for våre renholdere slik at deres trivsel, helse og sikkerhet alltid er i fokus.
Verne naturen mot forurensing og skader fra produkter og avfall.
 

 

Grundig Renhold AS